Wandelroute Rondom Alphen

Kaart Rondom AlphenDit is een lange afstands(rond)wandeling van 60-85 kilometer; ideaal om in meerdere etappes af te leggen. Onderweg zijn diverse OV punten. Onderweg kunt u 5 verschillende landschapstypen zien:

  1. 1. Rivierenlandschap met veenverkaveling; De Oude rijn, de Gouwe, maar ook voormalige veenstromen zoals de Aar en de Meije slingeren zich door het landschap. De rivieren liggen ingeklemd tussen oeverwallen, met daarop een weg en bebouwing en/of een boomgaard.
  2. 2. Veen – Weide (gras met koeien). In de late middeleeuwen was in het gebied (bijv. ten westen van Aarlanderveen en ten westen van Alphen aan den Rijn) een groot moeras met daarop een dikke veenlaag. Alleen de rondom hoger gelegen delen werden bewoond. Door de ontdekking van stedelingen dat het veen, eenmaal afgegraven en gedroogd, een prima brandstof was, veranderde alles. Op diep afgegraven plekken ontstonden daardoor veenplassen (zie 5).
  3. 3. Droogmakerij/inversielandschap met akkerbouw op de diepe kleigronden
  4. Dit is een bemalen gebied (polder) (bijvoorbeeld in polders Nieuwkoop en Vierambacht en ten zuiden van Hazerswoude Dorp), dat van oorsprong een meer, een ander groot open water of drasland was. Omdat een droogmakerij vrijwel volledig naar menselijk inzicht kon worden ingericht, is het een ultieme vorm van een cultuurlandschap.
  5. 4. Kwekerijlandschap op hoogveen. Deze herkent u in de Boskoopse teelten, sierteelt in de volle grond gecombineerd met potcontainercultuur.
  6. 5. Hollands plassenlandschap. Vooral herkenbaar in de Kaag, Nieuwkoopse- en Reeuwijkse plassen. Een veenweide gebied waar de ontvening heeft geleid tot blijvende plassen die erg in trek zijn bij watersporters.

Broedseizoen: Tijdens het broedseizoen van 15 maart t/m 15 juni is op een drietal plekken in de route een alternatieve route aangegeven; de paarse stukken op de kaart.

Verboden voor honden op de boerenlandpaden. Uw hond kan het vee ziek maken.

Deze route is verkrijgbaar bij AbelLife:
- Download de AbelLife app op uw smartphone.
- Open de app op uw smartphone
- Klik op ‘Koop een route’
- Zoek en Klik op ‘Rondom Alphen’

klik hier voor het kaartje van de route Rondom Alphen.

Ik heb de intentie om een volledige routebeschrijving te maken zodat je de route eenvoudig in etappes kunt afleggen. Ik denk dan aan het vermelden van bushaltes (met tijden) zodat je met de bus terug naar het begin punt kunt en de volgende keer weer op dat punt begint. Ik wil ook wandelroute in de delen van ca 10 km opdelen met een begin en eindpunt.
Als iemand al delen van de route heeft dan ontvang ik die graag.


Bron: http://www.boerenlandwandelen.nl